Select Page

Storbacka Advisory erbjuder tjänster som expertvittne och utreder misstänkta oegentligheter.

Våra tjänster

 

Sakkunnigutlåtande

Som finansiella experter levererar vi utlåtande i samband med tvister. Utlåtandena avser ofta skadeberäkningar, värderingar eller tvångsinlösen av aktier. Ofta är leder våra utlåtanden till att vi vittnar i domstol eller skiljenämnd.

 

Forensic-utredningar

Vi tar helhetsansvaret genom hela processen om en misstänkt oegentlighet har identifierats. Vi bistår med initial krishantering, utredning och förslag på åtgärder.

 

Värdering

Vi genomför finansiella analyser och värderingar av företag för olika ändamål som transaktioner, skadeberäkningar, skatteändamål, etc.

 

Per Storbacka

Per Storbacka

Per grundade Storbacka Advisory 2021. Per är en av Sveriges mest erfarna utredare av misstänkta oegentligheter och har utrett flera stora, publika ärenden. Per är har även mer än 20 års erfarenhet av att agera sakkunnigvittne i tvister och har vittnat åtskilliga gånger vid tingsrätt, hovrätt i skiljenämnder samt i domstol utomlands. Innan Per grundade Storbacka Advisory var han delägare på PwC under nästan 15 års tid. Per är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har en MBA från Warwick Business School.

Varför Storbacka Advisory?

Storbacka Advisory är en helt oberoende rådgivare som med stort engagemang bistår er i komplexa uppdrag. 

Vi har etablerade kontakter med olika specialister och kan därmed ta ett helhetsansvar för projektet.

Kontakt

Telefon: 0709293132

E-post: info@storbackaadvisory.se

Org.nr. 559339-4553